aktuálně
kdo jsme
naše argumenty
mapy
podepište petici
diskusní fórum
den proti dálnici 2004
tiskové zprávy
dokumenty
odkazy
kontaktujte nás

Město Rovensko pod Troskami a obce Holenice, Ktová, Tatobity, Veselá, Žernov v Libereckém kraji,

 

obce Dílce, Jinolice, Podůlší, Soběraz, Újezd pod Troskami, Valdice a Železnice v Královéhradeckém kraji

 

koalice občanských sdružení S.O.S. Český ráj

mobil: 603 115 886 (koordinátor Mgr. Martina Pokorná) myrtil@seznam.cz

 

 

Společná tisková zpráva obcí a občanských sdružení S.O.S. Český ráj ze dne 5.9. 2004

 

Obce bojují za svobodnou samosprávu a vyzývají k protestu proti zákonům

 

Obce v Českém ráji opět protestují proti návrhu zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic, který bude na podzim znovu projednávat Poslanecká sněmovna P ČR. „V zimě se podařilo odsunout projednávání zákona a s tím, že obecná úprava vyvlastnění by měla být obsažena ve stavebním zákoně a ne ve speciálním zákoně, který vyjmenovává jen některé úseky komunikací. Tyto komunikace navíc často nebyly vůbec zakotveny v územních plánech krajů a obcí“, připomněl starosta Valdic Vladislav Kraus.

 

Kromě kontroverzního „dálničního“ zákona hrozí obcím návrh nového stavebního zákona. Ten svěřuje do projednávání krajského zastupitelstva rozhodnutí o umístění velkých infrastrukturních staveb (např. silniční a železniční komunikace, průmyslové zóny). Obce tak ztratí možnost ovlivňovat projekty bezprostředně zasahující jejich území. Námitky  a připomínky občanů a  občanských iniciativ nebudou prakticky brány v potaz. „Stavební zákon nás zbaví možnost ovlivnit nejen budoucí koridor rychlostní silnice R35, ale jakoukoliv jinou stavbu, kterou kraj bude chtít proti vůli obcí či obyvatel prosadit“, podotkla starostka obce Železnice Olga Jakubcová.

 

Obce Českého ráje proto sestavily a podepsaly prohlášení, v němž vyzývají všechny obce a města na území České republiky, aby společně protestovaly proti zákonům omezujícím obecní samosprávu. „Založili jsme neformální Sdružení obcí proti omezování samosprávy, připojit se může každá obec, která s textem souhlasí. Cílem Sdružení je dosáhnout toho, aby ministerstva či poslanci přestali hazardovat s demokratickými principy uzákoněnými po roce 1989 a aby skončili s předkládáním podobných zákonů. Pokud se teď do zákona zakotvují konkrétní stavby silnic, můžeme brzy mít zákon o jaderných elektrárnách, úložištích jaderného odpadu a podobně“, vysvětlil starosta Rovenska pod Troskami Pavel Koldovský, který byl zvolen mluvčím sdružení. 

 

Poté, co na výzvu obcí Českého ráje zareagují další obce, hodlá Sdružení  obcí proti omezování samosprávy jménem všech zúčastněných obcí oslovit vládu, poslance i senátory a seznámit je s důvody, pro které jsou uvedené návrhy zákonů pro obce nepřijatelné. „Věříme, že se k naší výzvě přidá mnoho obcí. Dálniční zákon zasáhne jen některé, ležící v koridoru vyjmenovaných silnic, stavební zákon by však omezil práva všech obcí. S mnoha obcemi už jsme o podpoře naší kampaně jednali a máme slíbenou jejich podporu“, sdělila starostka Jinolic Radoslava Víchová.

 

© o. s. S drakem rval se Michael 2003 - 04