aktuálně
kdo jsme
naše argumenty
mapy
podepište petici
diskusní fórum
den proti dálnici 2004
tiskové zprávy
dokumenty
odkazy
kontaktujte nás

Děti Země Liberec

Bažantí 3/376, 460 01 Liberec,  mobil:602 137 820 (Simona Jašová), dz.liberec@ecn.cz

Občanské sdružení „S drakem rval se Michael

511 01 Turnov, Sadová 1470, mobil: 603 115 886 (Mgr. Martina Pokorná)  myrtil@seznam.cz

 

Občanské sdružení „Pro Ktovou

Ktová 83, Rovensko pod Troskami, mobil: 603 730 120 (Markéta Kovaříková),  ktova@seznam.cz

 

Společná tisková zpráva Dětí Země a občanských sdružení „S drakem rval se Michael“ a „Pro Ktovou“ ze dne 18.8.2003

 

Odpor proti dálnici  přes Český ráj roste

 

Zastupitelstva osmi  obcí ležících na trase plánované rychlostní komunikace přes Český ráj se zavázala ke společnému postupu proti záměru Libereckého a případně i Královéhradeckého kraje zakotvit do svých územních plánů tzv. severní koridor rychlostní komunikace R 35. Obce se zároveň zavázaly, že se nebudou účastnit separátních jednání s Krajem a odsunovat R 35 na území sousedící obce. Oficiální podpis této smlouvy starosty osmi obcí se bude konat v úterý 19.8.2003 v 19.00 na Obecním úřadě v Újezdě pod Troskami.

 

Proti záměru výstavby nové čtyřproudé rychlostní komunikace mezi dvěma částmi Chráněné krajinné oblasti Český  ráj vystupují již řadu měsíců občanská sdružení, která se spojila v koalici S.O.S. Český ráj. Na stranu odpůrců se postupně přidaly i obce ležící na trase plánované dálnice.  

 

„V průběhu prázdnin se konala zasedání  jednotlivých zastupitelstvev dotčených obcí. Jejich výsledkem je skutečnost, že obce jsou proti záměru Libereckého kraje směřovat jakoukoliv variantu „dálnice“ R 35 koridorem ohraničeným Ještědsko-kozákovským hřbetem a Hruboskalským skalním hřebenem (tzv. severním koridorem), a požadují po Libereckém kraji důkladné vyhodnocení tzv. jižní varianty R 35 vedoucí kolem  Mnichova Hradiště, Kněžmostu a Sobotky, včetně odborného porovnání obou variant. V tomto duchu se vyjádřily všechny obce od Turnova po Ktovou a v sousedním Královéhradeckém kraji další 3 obce“ upřesnila současný stav  celé kauzy Markéta Kovaříková, předsedkyně občanského sdružení “Pro Ktovou“ .  

 

„Podařilo se nám získat stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR ke Konceptu územního plánu. Ministerstvo v něm požaduje doplnění a přepracování Konceptu (zejména studie SEA – Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí) ve vztahu k R 35 a předložení Konceptu k novému veřejnému projednání. Požadováno je zejména vyhodnocení všech známých variant R 35, tedy severní i jižní, za spolupráce všech tří dotčených krajů“ doplnila předsedkyně občanského sdružení „S drakem rval se Michael“ Mgr. Martina Pokorná.  

 

Přes uvedené skutečnosti doporučila Rada Libereckého kraje schválit jako nejpřijatelnější variantu R 35 vedoucí přes Turnov, Roudný, Žernov - Podtýn a Rovensko pod Troskami. Toto rozhodnutí Rada učinila 3 dny před uplynutím zákonné lhůty pro připomínkování konceptu územního plánu, přestože již musela vědět o požadavku MŽP ČR na vyhodnocení obou hlavních variant. „Ze strany  politických představitelů Kraje  je cítit značná nechuť k jakýmkoli úvahám o variantách, které by vedly mimo území Libereckého kraje. Myslím, že stanovisko Ministerstva životního prostředí se proto bude snažit smést ze stolu a příliš o něm nediskutovat. Chystáme se proto MŽP oslovit a upozornit ho na to, jak Kraj postupuje. Podle stavebního zákona se totiž musí zpracovatel ÚP před vydáním Souborného stanoviska dohodnout s dotčenými orgány státní správy, to znamená i s MŽP“ uzavřela Simona Jašová z Dětí Země.  

 

 

© o. s. S drakem rval se Michael 2003 - 04