aktuálně
kdo jsme
naše argumenty
mapy
podepište petici
diskusní fórum
den proti dálnici 2004
tiskové zprávy
dokumenty
odkazy
kontaktujte nás

Tisková zpráva Občanského sdružení „S drakem rval se Michael“ č. 3 ze dne  3.4.2003

 

Obyvatelstvo Českého ráje jednoznačně odmítá dálnici

 

 Včera se v Rovensku pod Troskami uskutečnil mítink s občany, na němž zástupci obce a kraje měli seznámit obyvatelstvo se záměrem vybudovat v krajině Českého ráje rychlostní komunikaci dálničního typu. Jednání se kromě starosty obce zúčastnili zástupci odboru dopravy a územního plánování Krajského úřadu v Liberci, zástupci Ředitelství silnic a dálnic a zpracovatele studie „dálnice“, společnosti Valbek z Liberce.

 

 V sále rovenské radnice, zcela zaplněném, vznášeli obyvatelé Rovenska p. Tr. (i dalších obcí na trase plánované komunikace) dotazy, na které, bohužel, většinou nezazněla konkrétní odpověď. Zástupci  Kraje i ŘSD odpovídali nejasně a mlhavě, s odkazem na nutný rozvoj oblasti a infrastruktury, nebyli však místním obyvatelům schopni odpovědět na to, proč je nutné  dálnici situovat mezi dvě části CHKO Český ráj a jaká pozitiva by místním dálnice přinesla. Neshodli se ani na základním vyjádření, zda má být „dálnice“ budována pro tranzitní dopravu či nikoliv, přestože ze všech materiálů Kraje i ŘSD vyplývá, že na „dálnici“ se bude odbývat především tranzitní doprava.   

 

Z uvedeného setkání s občany jasně vyplývá, že obyvatelstvo obce si „dálnici“ nepřeje, podobná situace bude nejspíš i v dalších dotčených obcích, kde se ale zatím podobné mítinky neplánují. Z vyjádření zástupců Kraje je však jasné, že pro Liberecký kraj je navržená trasa rychlostní komunikace vedoucí přes Český ráj naprosto prioritní a Kraj nehodlá vážně uvažovat o trase jižní, vedoucí kolem Kněžmostu a Sobotky jižně k Jičínu, s odůvodněním, že nemůže zasahovat do územních plánů jiných krajů.

 

Domníváme se,  že stavba, která má být financována ze státního rozpočtu či prostředků EU, je nadkrajovou záležitostí a měla by být vyhodnocena po stránce ekonomické i ekologické nejvyššími orgány České republiky.  

 

Podobné stanovisko zastávají i poslanci Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kteří k „dálnici“ přijali usnesení, v němž doporučují, aby se dotčené orgány státní správy vážně zabývaly i tzv. jižní variantou trasy rychlostní komunikace.  

 

V obci Rovensko pod Troskami zatím vzniká další občanské sdružení s názvem „Čisté údolí“, s cílem zabránit plánům na stavbu „dálnice“. Signatářů petiční akce našeho sdružení, která stále pokračuje, je již přes 1750, petici občanského sdružení „Pro Ktovou“ podepsalo na 400 lidí. Naši petici signoval i místopředseda vlády Petr Mareš.   

 

Doufáme, že dotčené orgány státní správy i samosprávy vezmou na vědomí již překonanou druhou tisícovku signatářů petice, občanů, kteří jsou jednoznačně proti vybudování „dálnice“ krajinou Českého ráje.    

 

Naše poděkování patří všem signatářům petice, zvláštní poděkování pak patří Lukáši Vejnarovi a Michalu Severovi.  

 

Chcete-li nám jakkoliv pomoci, připojte se k nám.  

 

„PEOPLE HAVE THE POWER – LIDÉ MAJÍ MOC“  (Patti Smith)  

 

Za OS „S drakem rval se Michael“ Mgr. Martina Pokorná

 

© o. s. S drakem rval se Michael 2003 - 04