aktuálně
kdo jsme
naše argumenty
mapy
podepište petici
diskusní fórum
den proti dálnici 2004
tiskové zprávy
dokumenty
odkazy
kontaktujte nás

Tisková zpráva Občanského sdružení „S drakem rval se Michael“ č. 2 ze dne 10.3.2003

 

Silnicí R 35 se zabývá zastupitelstvo i poslanci

 

Dne 27.2.2003 schválilo zastupitelstvo města Turnova usnesení: „ZM vzalo na vědomí informace o postupu přípravy trasy R35. Konečné stanovisko k předloženým variantám zaujme až po zpracování  a zhodnocení dopadů  na životní prostředí, ekonomické náročnosti a dopravních aspektů na místní úrovni a v širších územních celcích. ZM zavazuje vedení města a dotčené odbory, aby na příslušných jednáních respektovaly a prosazovaly výše uvedený postup.“

 

Na základě tohoto usnesení by starosta města měl přestat s prezentováním jednoznačně pozitivního stanoviska města k návrhu nové silnice R 35 v trase Turnov – Jičín. Obyvatelé Turnova se, bohužel, stále nedozvídají o detailech případné stavby z radnice, nýbrž z médií a prostřednictvím  občanských iniciativ. Na základě prosazování stavby a pozitivního vztahu k navržené trase silnice R 35 mezi dvěma částmi CHKO Český ráj byl starosta města Ing. Milan Hejduk navržen na Ropáka roku.

 

Problematický plán silnice bude na popud našeho sdružení i poslance za Liberecký kraj RNDr. Františka Pelce (US-DEU), který se návrhem stavby aktivně zabývá, projednávat též Výbor pro regionální rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. O výsledku jednání budeme informovat v příští tiskové zprávě.

 

Petici našeho sdružení podepsalo k dnešnímu dni již 1300 osob, podpisy se nadále sbírají. V Ktové (obec nedaleko Rovenska pod Troskami) bylo založeno další občanské sdružení proti stavbě silnice, s názvem „Pro Ktovou“. Petici ktovského sdružení signovalo 300  obyvatel.

 

Naše poděkování patří lidem, kteří nám nabízejí svou pomoc a aktivně vystupují proti stavbě silnice, zvláštní poděkování pak patří paní Anně Vildové z Turnova, jež sama obešla přes 140 občanů – signatářů petice, a občanům Jičína, Hořic, Mostu, Bíliny a Prahy, zasílajících  nám podepsané petiční archy.

 

Chcete-li nám jakkoliv pomoci, připojte se k nám.

 

„PEOPLE HAVE THE POWER – LIDÉ MAJÍ MOC“  (Patti Smith)

 

Za OS „S drakem rval se Michael“: Mgr. Martina Pokorná, MUDr. David Pokorný

 

© o. s. S drakem rval se Michael 2003 - 04