aktuálně
kdo jsme
naše argumenty
mapy
podepište petici
diskusní fórum
den proti dálnici 2004
tiskové zprávy
dokumenty
odkazy
kontaktujte nás

Obce Českého ráje proti záměru Libereckého a Královéhradeckého  kraje vést krajinou Českého ráje (koridorem  Kozákov - Trosky)

rychlostní komunikaci R 35

(smlouva uzavřená mezi podepsanými obcemi podle § 48 zákona č.  128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů) 

 

 

I.

Níže podepsané obce nesouhlasí se záměrem Libereckého kraje, příp. Královéhradeckého kraje zakotvit do územního plánu Libereckého kraje, příp. Královéhradeckého kraje koridor pro vybudování budoucí rychlostní komunikace R 35 v trase Turnov – Jičín (Ohrazenice – Úlibice) vedený krajinou Českého ráje, ohraničenou Troskami a Kozákovem, za tím účelem se rozhodly uzavřít smlouvu o vzájemném postupu a spolupráci.

 

II.

Podepsané obce zastávají názor, že krajina Českého ráje je unikátní soubor kulturních a přírodních úkazů, který si zasluhuje zvláštní ochrany. Rychlostní komunikace  R 35 by představovala pro celý region Českého ráje takový zásah do přírody a krajiny i do života obyvatelstva, že je z hlediska obcí nepřijatelná.

 

III.

Žádáme proto, aby Krajský úřad v Liberci ve spolupráci s Krajem Královéhradeckým a Středočeským zvážil, zda by z hlediska ochrany přírody a krajiny i z hlediska ekonomického nebylo výhodnější vést rychlostní komunikaci tzv. jižním koridorem kolem Mnichova Hradiště, Kněžmostu a Sobotky. Požadujeme, aby byla tzv. jižní varianta zpracována stejně podrobně jako varianta severní a aby byla ze všech hledisek vyhodnocena.

 

IV.

Podepsané obce, tj. účastníci smlouvy, se zavazují, že budou společně postupovat proti záměru navrhovanému v Konceptu územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje, příp. proti záměru Královéhradeckého kraje, vést mezi Troskami a Kozákovem rychlostní komunikaci R 35 a zakotvit tento záměr do územního plánu Libereckého či Královéhradeckého kraje, a nevysloví souhlas se žádnou z variant vedoucích vymezeným koridorem, i když by tato trasa nevedla přímo přes území dané obce.  Zároveň budou po Libereckém a Královéhradeckém kraji požadovat jiné návrhy rozvoje obcí Českého ráje a zlepšení stavu komunikací tohoto regionu.

 

V.

Obce mají právo vyjádřit ke Konceptu územního plánu Kraje vlastní stanovisko k vedení trasy R 35 přes danou obec nebo v její těsné blízkosti v mezích předchozího odstavce.

 

VI.

Obce se dále zavazují k tomu, že se nebudou účastnit separátních jednání iniciovaných Libereckým krajem nebo dalšími obcemi regionu k problematice R 35, na které by nebyly pozvány další obce – účastníci této smlouvy a nebudou podnikat bez vědomí ostatních účastníků této smlouvy samostatné kroky k odsunutí trasy R 35 na území jiné obce. Obce se zavazují, že se budou vzájemně informovat o jakýchkoliv skutečnostech vztahujících  se k R 35.

 

VII.

Od této smlouvy mohou její jednotliví účastníci odstoupit s udáním důvodu písemně zaslaného všem dalším účastníkům. Přistoupit ke smlouvě může jakákoliv další obec poté, co text smlouvy bude schválen jejím obecním zastupitelstvem.

 

VIII.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

 

 

 

Smlouvu podepsaly v Újezdě pod Troskami dne 19.8.2003

Obec Holenice        

Obec Jinolice        

Obec Ktová    

Město Rovensko pod Troskami  

Obec Tatobity    

Obec Újezd pod Troskami   

Obec Veselá   

Obec Železnice  

Obec Žernov  

 

a dne 16.3.2004 přistoupily ke smlouvě

Obec Dílce

Obec Podůlší

Obec Soběraz

Obec Valdice

 

© o. s. S drakem rval se Michael 2003 - 04