aktuálně
kdo jsme
naše argumenty
mapy
podepište petici
diskusní fórum
den proti dálnici 2004
tiskové zprávy
dokumenty
odkazy
kontaktujte nás

 

Dovolujeme si zde zveřejnit "Vyjádření MŽP k Doplnění dokumentace Posouzení vlivu konceptu ÚP VÚC LK na životní prostředí o porovnání variant koridorů silnice R 35 v úseku Úlibice - Turnov." Naleznete jej zde.

*** 

Děkujeme všem účastníkům II. ročníku pochodu proti dálnici přes Český ráj, který se uskutečnil v sobotu 16.7.2005 pod patronací senátora Jaromíra Štětiny.

***  

Když minulý měsíc proběhlo jednání s hejtmanem Libereckého kraje, ptal se nás pan Skokan v reakci na sdělení o zmanipulování studie o R35, kdože z Krajského úřadu by mohl mít zájem na podobné manipulaci.

Neuběhl ani měsíc a starosty obcí protestujících proti R35 začal objíždět pan Faltus, bývalý starosta Hrádku nad Nisou a bývalý zaměstnanec Ředitelství silnic a dálnic, současný soukromník - lobbista pro soukromé firmy (podle našich informací zejména pro Stavby silnic a železnic) a v rámci své návštěvy je přesvědčoval o výhodnosti severní trasy R35, mimojiné sdělil i zajímavé skutečnosti, jako například že když nebude postavena dálnice, nebude se opravovat současná silnice I/35, že ministr Ambrozek podporuje výstavbu R 35 v severním koridoru, že jižní varianta je dražší atd.

Když se jej starostové ptali na účel jeho návštěvy, sdělil, že jej vyslala Ing. Jakešová, vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu LK. Dotazem u Ing. Jakešové jsme zjistili, že jej, dle vlastního tvrzení, neposlala přemlouvat starosty, nýbrž  jej vyslala zmapovat situaci před nadcházejícím veřejným projednáním studie R35 (což je zajímavé vzhledem k tomu, že onen pán o Kučírkově studii nevěděl ani co by se za nehet vešlo) a zmapovat názory starostů.

Pan Faltus si zapsal pro Kraj jistě zajímavé skutečnosti, tedy že občanská sdružení ani obce skutečně nesdělí před 26.5.2005 ani část svých námitek proti Kučírkově studii, zvlášť zajímavá mu přišla informace o tom, že „aktivistky“ Markéta Kovaříková a Martina Pokorná opravdu nevlastní v koridoru severní trasy R35 žádné pozemky ani pozemečky, které by mohly později podrobit spekulativnímu prodeji.

Zajímalo by nás tedy, co Krajský úřad LK, odbor dopravy, sleduje vysíláním podezřelých a nevědomých osob za starosty, z jakých zdrojů v rozpočtových kapitolách Kraje budou ony návštěvy hrazeny, jaké je propojení mezi odborem dopravy KÚLK a lobbisty SSŽ a jaký zájem mají Stavby silnic a železnic na tom, aby byla postavena nejdražší varianta, kterou byl Koncept územního plánu schopen nalézt.

Upozorňujeme zájemce o problematiku R35, že dne 11.5.2005 od 18.00 hodin v Rovensku pod Troskami v sále tamní radnice proběhne seznámení se studií Mgr. Kučírka k R 35 (doplnění konceptu územního plánu Kraje), na tomto jednání bude občanům vysvětlen obsah studie, její výsledky a budou zodpovězeny případné dotazy. Námitky obcí a sdružení budou zveřejněny 26.5.2005 na veřejném projednání v Liberci.

***  

Dne 30. března uspořádaly obce společně s občanským sdružením S.O.S. Český ráj společnou tiskovou konferenci na téma: "vyhodnocení variant R 35".

Tiskovou zprávu naleznete zde

*** 

„Doplnění dokumentace Posouzení vlivu konceptu ÚP VÚC LK na životní prostředí o porovnání variant koridorů silnice R 35 v úseku Úlibice – Turnov“ 

VYHLÁŠKA O PROJEDNÁNÍ

TEXTOVÁ ČÁST

GRAFICKÁ ČÁST

Na uvedených odkazech najdete na stránkách Krajského úřadu v Liberci vyhodnocovací studii k R35, která bude doplněním konceptu územního plánu Libereckého kraje. Zpracovateli vyšla jako lepší varianta označená v konceptu jako B, ve studii TOP1. Jedná se o trasu, vedoucí Turnovem mezi Mašovem, Pelešany a Kamencem (na pilotech a mostech), u BP Benzina trasa odbočuje k Vystrkalovu a vede dále přes Svatoňovice a Štěpánovice kolem Boreckých skal po sedmisetmetrové mostní konstrukci kolmo k hradu Trosky, ve vesnici Ktová uhýbá a míří k Újezdu pod Troskami. 

Vzhledem k tomu, že jen po letmém prostudování předloženého materiálu zde lze najít množství chyb a zcela nepochopitelných tvrzení, budeme tuto studii stejně jako první verzi v termínu připomínkovat.

Veřejné projednání doplněného konceptu územního plánu Kraje se bude konat ve čtvrtek 26.5.2005 v Liberci, Soukenné náměstí 613, Dům kultury. Vyzýváme všechny občany, kterým není lhostejná budoucnost Českého ráje, aby se tohoto jednání zúčastnili. Je smutné, že Krajský úřad LK odmítá veřejné projednání udělat v Turnově, jak tomu bylo před dvěma lety. Zřejmě je Policie ČR, která nás hlídala při prvním projednávání,  na uvedený termín již zadaná…

Po veřejném projednání budou moci všichni podat opět na KÚLK své námitky a připomínky, a to do 11.6.2005.

***

V pátek 11. února 2005 Poslanecká sněmovna projednávala a nakonec vrátila do druhého čtení Zákon o výstavbě dálnic a rychlostních komunikací. Je třeba říci, že pro jednou ve sněmovně zvítězil zdravý rozum, ale jak už to tak bývá ne zcela. O průběhu jednání a výsledku jednotlivých hlasování si můžete přečíst tady.

V průběhu rozpravy prohlásili ministr pro místní rozvoj a ministr pro životní prostředí, že dospěli ke shodě nad návrhem nového stavebního zákona. Je třeba říci, že se jedná o poměrně překvapivý stav, jelikož dosavadní postoje ministerstva životního prostředí přílišnou vstřícnost nenaznačovaly a proti připravovanému zákonu se jednoznačně postavilo již v minulém roce i Sdružení obcí proti omezování samosprávy. Více informací naleznete zde.

***

Na svých osobních stránkách informuje předsedkyně sdružení a krajská zastupitelka Mgr. Martina Pokorná o průběhu posledních jednání týkajících se nejen R 35, ale i Českého ráje.    

© o. s. S drakem rval se Michael 2003 - 05